inloggen aanmelden
Instructie machting GMP+ database
01-07-2018

2 juli 2018

 

 

 

Alle analyseresultaten van de Stichting Diervoederanalyse worden verwerkt in de GMP+ Database. Naast de monstername wordt ook deze verwerking van de analyseresultaten voor u geregeld. Zo heeft u altijd toegang tot uw eigen analyseresultaten en die van de Stichting Diervoederanalyse. Hiervoor hoeft u slechts eenmalig een digitale machtiging af te geven. In slechts 5 stappen heeft u dit geregeld.

Opgave deelname 2018
01-06-2018

1 juni 2018

 

 

 

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest binnen de diervoedersector waaronder de oprichting van SecureFeed welke eveneens zorg draagt voor monitoring. Door de deelname aan SecureFeed is uw monitoringsverplichting binnen GMP+ geregeld en is deelname aan het programma van Stichting Diervoederanalyse (SDA) niet meer noodzakelijk. Daarom willen we graag inventariseren wie nog wel wil deelnemen aan ons programma en wie de deelname wil stop zetten. Dit kan u extra kosten besparen.

Nederlands
Monitoring 2013
05-07-2013 00:00:00

Ondanks de wijzigingen in het GMP+ Certificatie Schema blijft het monitoren van voedermiddelen nog steeds van kracht. De tabel met verplichte analyses welke in de certificatievoorwaarden was opgenomen is verwijderd. De monitoring moet nu zijn gebaseerd op de eigen HACCP-analyse.

 

In principe zullen diverse gevaren ook weer in de eigen HACCP-analyse terug moeten komen. Wij blijven ons programma dus op de oude voet voortzetten, waarbij wel wordt gekeken naar ontwikkelingen en mogelijkheden. Zo hebben we vorig jaar ook al enkele keuzes gemaakt die achteraf zinvol zijn gebleken. We hebben als voorbeeld gevolgd hoe het zat met aflatoxine in Nederlandse korrelmais en t.o.v. 2011 is het analysepakket op pesticiden uitgebreid.

 

Ook voor 2013 zullen we dus kijken naar contaminaten waar we nog beperkte resultaten van hebben maar die theoretisch relevant kunnen zijn. Zo zullen we kijken naar de opgave van drooginstallaties en een aantal producten welke zijn gedroogd monitoren op dioxines en dioxineachtige PCB's. Een ander relevant item is het vaststellen van veel toegepaste pesticiden en een analysepakket kiezen dat hierop aansluit.

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief