inloggen aanmelden
Instructie machting GMP+ database
01-07-2018

2 juli 2018

 

 

 

Alle analyseresultaten van de Stichting Diervoederanalyse worden verwerkt in de GMP+ Database. Naast de monstername wordt ook deze verwerking van de analyseresultaten voor u geregeld. Zo heeft u altijd toegang tot uw eigen analyseresultaten en die van de Stichting Diervoederanalyse. Hiervoor hoeft u slechts eenmalig een digitale machtiging af te geven. In slechts 5 stappen heeft u dit geregeld.

Opgave deelname 2018
01-06-2018

1 juni 2018

 

 

 

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest binnen de diervoedersector waaronder de oprichting van SecureFeed welke eveneens zorg draagt voor monitoring. Door de deelname aan SecureFeed is uw monitoringsverplichting binnen GMP+ geregeld en is deelname aan het programma van Stichting Diervoederanalyse (SDA) niet meer noodzakelijk. Daarom willen we graag inventariseren wie nog wel wil deelnemen aan ons programma en wie de deelname wil stop zetten. Dit kan u extra kosten besparen.

Nederlands
Opgave deelname 2018
01-06-2018 00:00:00

 

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest binnen de diervoedersector waaronder de oprichting van SecureFeed welke eveneens zorg draagt voor monitoring. Door de deelname aan SecureFeed is uw monitoringsverplichting binnen GMP+ geregeld en is deelname aan het programma van Stichting Diervoederanalyse (SDA) niet meer noodzakelijk. Daarom willen we graag inventariseren wie nog wel wil deelnemen aan ons programma en wie de deelname wil stop zetten. Dit kan u extra kosten besparen.

 

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid aan om ingeschreven te blijven bij SDA zonder direct producten in het gezamenlijk programma in te brengen. Wij kunnen op verzoek voor u bemonsteren en analyseren tegen kostprijs. Verder bieden wij daarbij aan dat de resultaten worden verwerkt in de GMP+ monitoringsdatabase en we de resultaten van onze groep met elkaar blijven delen. Voor deze faciliteit berekenen wij €100,- per jaar.

 

Gegevens controleren / wijzigen

Op het bijgevoegde opgaveformulier 2018 kunt u aangeven of u nog deelnemer wilt blijven van het monitoringsprogramma of dat u de deelname wilt stop zetten. Indien u wilt blijven deelnemen verzoeken wij u ook de rest van het formulier in te vullen met het geschatte aantal tonnages voor 2018. Ongeacht wat uw keuze is ontvangen wij dit formulier graag uiterlijk 14 juli a.s. retour. Op basis van die gegevens wordt u wel/niet een factuur toegezonden. Doordat het aantal deelnemers in de stichting is terug gelopen zijn wij genoodzaakt de deelnamekosten te verhogen. Gemiddeld zullen de deelnamekosten met € 50,- stijgen. Waarbij dit in 2019 mogelijk nogmaals € 50,- zal stijgen.

 

Monsters nemen

Indien u deelnemer blijft van ons monitoringsprogramma zullen we steekproefsgewijs monsters nemen bij deelnemers in het komende oogstseizoen. Dit betekend dat er niet bij alle deelnemers monsters worden genomen. Wel kijken we naar voorgaande jaren en proberen we zo elk bedrijf periodiek aan bod te laten komen. Indien we graag een monster willen halen bij uw bedrijf zal er contact met u worden opnemen over de locatie, beschikbaarheid en wijze waarop het monster genomen wordt. We verzoeken u vriendelijk hieraan uw medewerking te verlenen. 

 

Resultaten

Na monstername worden de genomen monsters geanalyseerd op verschillende contaminanten en/ of residuen. De uitslagen worden op een lijst achter het inloggedeelte van onze website (monitoringsprogramma) gepubliceerd en de lijst wordt met regelmaat geüpdatet. De resultaten worden tevens in de monitoringsdatabase van GMP+ International (www.gmpplus.org) verwerkt, maar daarvoor hebben we wel uw machtiging nodig. Mocht u de machtiging nog niet in orde hebben gemaakt, wilt u dit dan graag alsnog in orde maken. Op onze site (www.diervoederanalyse.nl) kunt u hiervoor een instructie vinden.

 

Monitoring granen

Voor de monitoring op granen doen we tevens mee aan het sectorale monitoringsprogramma GZP van het Comité van Graanhandelaren. Zodra alle uitslagen van dit programma bekend zijn wordt de rapportage naar de betreffende deelnemers door ons toegezonden (dit loopt dus via Stichting Diervoederanalyse). Daarnaast doen we nog wat extra monitoring op granen (met name voor deelnemers aan het fourage programma met geringe stromen granen). Voor alle deelnemers dragen we zorg voor werking van de resultaten in de GMP+ monitoringsdatabase. 

Aansprakelijkheid

Stichting Diervoederanalyse aanvaard geen claims die voortkomen uit uitslagen van monsters of andere kosten welke voortvloeien uit het monitoringsprogramma.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@diervoederanalyse.nl of bellen naar 06-53302226 (Hedde Cazemier). 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens Stichting Diervoederanalyse

 

 

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief